STOP the Organ Harvesting and Persecution against FALUN GONG Practitioners

Falun Gong (also known as Falun Dafa) is a peaceful spiritual discipline of exercises and meditation based on the universal values of Truth, Compassion and Tolerance, practised in over 100 countries. Find out more at www.falundafa.org

Falun Gong quickly became extremely popular after it was made public in 1992. By 1999 100 million people were practising in China and the practice was so widespread it caused the then leader Jiang Zemin to launch an illegal campaign to “destroy Falun Gong.”

Since July 20th 1999, the persecution has continued with over 100 torture methods described by those who have survived, including the alleged harvesting of organs from living Falun Gong practitioners sold for profit to organ tourists.

Despite condemnation from human rights advocates and governments, the persecution is now in its 21st year. Please sign the petition to the UK government asking them to pressure the Chinese Communist Party to stop this persecution.

Thank you for helping to make a difference.

Petisjon til Regjeringen og Stortinget

Tortur og tvungen organhøsting i Kina må øyeblikkelig opphøre!

Undertegnede er kjent med forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Utallige fengslede utøvere utsettes for hjernevask og grov tortur og titusener drepes årlig for sine organer for transplantasjoner mot betaling i offentlige sykehus.
Undertegnede krever at Kina umiddelbart avslutter disse alvorlige og umenneskelige overgrepene mot uskyldige Falun Gong-utøvere, og anmoder herved at Regjeringen og Stortinget snarest krever:

  • At kinesiske myndigheter øyeblikkelig stanser den brutale forfølgelsen av Falun Gong;
  •  At tvangshøsting av organer fra Falun Gong-utøvere i Kina øyeblikkelig opphører;
  •  At allmenheten i Norge informeres om ulovlighet og farer ved uetisk organhandel og organturisme – som bestemt i Transplantasjonsloven av 2017.

* = må fylles ut


Vi vil ikke offentliggjøre dine personlige data og vil utelukkende bruke dem i forbindelse med denne petisjonen.

Hva er organhøsting

Økende bevis forteller en grusom historie om mord og lemlestelse i Kina. Vitner og kinesiske leger avslører at titusener Falun Gong-utøvere blir drept for deres organer, for så å bli solgt og transplantert for enorm profitt.

«Etter flere måneder med undersøkelser, inkludert hemmelige intervjuer i tolv provinser i Kina, kom vi dessverre til den konklusjonen at disse anklagene er sanne.» sa tidligere parlamentsmedlem og statssekretær David Kilgour.

Nyrer, lever, og hjerter blir solgt på bestilling til pasienter som kan betale godt for seg. Det vil si at det tas vevsprøver av samvittighetsfanger. Deretter blir de drept for sine organer når en matchende mottaker er funnet.

Hvem gjør dette?

Gjerningsmennene er tjenestemenn i Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) i samarbeid med kirurger, fengselsmyndigheter og militære tjenestemenn.
Ofrene holdes i konsentrasjonsleirer før disseksjon, og rester av kroppen blir straks kremert.

Historien er nesten for grusom til å være sann. Dette ble først avslørt i mars 2006 da en kvinne uttalte at så mange som 4000 Falun Gong-utøvere hadde blitt drept for sine organer på sykehuset hvor hun jobbet.

Hun fortalte også at hennes ektemann, en lege ved samme sykehus utenfor den nordøstlige byen Shenyang, hadde avslørt for henne at han hadde fjernet hornhinner fra 2000 levende Falun Gong-utøvere.

En uke senere bekreftet en kinesisk militærlege ikke bare kvinnens utsagn, men påsto at slike grusomheter fant sted ved 36 forskjellige konsentrasjonsleirer i landet. Han fortalte at han også hadde vært vitne til at store antall Falun Gong-utøvere ble transportert over hele landet i godstog om natten.

Medisinsk folkemord

Om Falun Gong

Falun Gong (også kjent som «Falun Dafa») er en forhistorisk kinesisk spirituell disiplin i den buddhistiske tradisjonen. Navnet uttales «Fah-loon Gong». Metoden består av moralske læresetninger, en meditasjons-øvelse og fire stående, rolige øvelser som virkelig er unike og en meget effektiv måte å forbedre helse og energinivå.

Kjernen i Falun Gong er verdiene Sannhet, Medfølelse og Toleranse (eller på kinesisk; Zhen 真 Shan 善 Ren 忍). Falun Dafa lærer at dette er universets mest fundamentale kvaliteter og er veiledende for dagliglivet og praksisen.

Ordene til Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Gong: «assimilering til universets høyeste kvaliteter – Zhen 真 Shan 善 Ren 忍 – er praksisens fundament. Praksisen er veiledet av disse gode prinsippene og er basert på selve lovene som ligger til grunn for utviklingen av kosmos.»

I 1999 hadde Falun Gong vokst til å bli den største og raskest voksende kultiveringsmetoden av sitt slag i kinesisk, om ikke verdens, historie. På bare syv år, siden sin introduksjon til offentligheten i 1992, ble det estimert å være 100 millioner mennesker som praktiserte Falun Gong.
I dag blir Falun Gong praktisert i mer enn 80 land rundt om i verden.