Personvernerklæring

PERSONVERN MEDDELELSE

Den nye loven som heter EU’s generelle databeskyttelsesforskrift eller «GDPR», er utformet for å gi deg mer kontroll over din informasjon og øke dine databeskyttelsesrettigheter. Loven introduserer også en strengere standard for hvordan organisasjoner samler og deler din personlige informasjon, som kan være noe som relateres eller blir brukt til å identifisere deg, for eksempel navn eller e-postadresse.

NETTSIDE PERSONVERN

Dette nettstedet blir drevet av Norsk forening for Falun Dafa. Vi tar ditt personvern på alvor og oppfordrer deg til å lese denne policyen nøye fordi den inneholder viktig informasjon om:

 • hvem vi er
 • hvordan og hvorfor vi samler, lagrer, bruker og deler personlig informasjon
 • dine rettigheter i forhold til din personlige informasjon
 • hvordan kontakte oss eller tilsynsmyndighetene i tilfelle du har en klage

Hvem vi er

Norske forening for Falun Dafa («vi» eller «oss») samler, bruker og er ansvarlige for visse personlige opplysninger om deg. Når vi gjør det, er vi regulert i henhold til den generelle databeskyttelsesforskriften som gjelder i hele EU (inkludert Norge) og vi er ansvarlige som «kontrollør» for den personlige informasjonen i henhold til disse lovene.

Den personlige informasjonen vi samler og bruker

a) Personlig informasjon du gir oss (vi samler kun personlige signeringer, du kan bare signere for deg selv)
Vi samler følgende av personlig informasjon som du gir til oss:

 • navn
 • e-postadresse
 • telefonnummer
 • adresse
 • by
 • postnummer
 • Norsk statsborgerskap eller bosted
 • dynamisk IP-adresse (men ingen annen data som tillater identifikasjon av den enkelte)

Eksempler på når vi samler inn denne informasjonen er:

 • signering av petisjon
 • kontaktskjemaforespørsel

b) Vi samler kun personlige signeringer, altså ingen kan signere for en annen.

Hvordan vi bruker din personlige informasjon

Vi samler inn informasjon om våre brukere for følgende formål:

 • signerte petisjoner sendes til Stortinget/den norske regjeringen
 • kontaktskjemainformasjon som brukes til å svare på den besøkendes forespørsel

Hvem informasjonen kan deles med

Vi kan dele informasjonen din med:

 • Rettshåndhevende organer i forbindelse med etterforskning for å forhindre ulovlig aktivitet
 • det norske stortinget

Vi vil ikke dele din informasjon med noen andre tredjeparter.
Hvorvidt personlig informasjon må oppgis av deg, og i så fall hvorfor
Følgende informasjon er nødvendig for deg:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Hvorvidt en er norsk statsborger eller bosatt i Norge – gjelder bare for signering av petisjon

Dette gjør oss i stand til å gjøre følgende:

 • Møte minimumskravet for signering av petisjonen til Stortinget/regjeringen
 • Svare på din forespørsel

Når vi vil samle informasjon fra deg, vil vi informere om du er pålagt å gi informasjonen til oss.
Hvor lenge din personlige informasjon vil bli lagret:

 • Inntil petisjonen er presentert for Stortinget/den norske regjeringen
 • Til din forespørsel er fullført

Vi vil beholde dine personlige opplysninger for følgende periode:

 • Navn, e-postadresse, telefonnummer, hjemmeadresse, by og postnummer, norsk statsborgerskap/bosted, dynamisk IP-adresse blir alle lagret inntil petisjonen er blitt presentert for Stortinget/den norske regjeringen
 • Eller navn, e-postadresse, telefonnummer, dynamisk IP-adresse blir lagret inntil forespørselen er fullført;
  Disse periodene er ikke lengre enn nødvending i hvert tilfelle.

Grunner til at vi kan samle inn og bruke dine personlige opplysninger:

 • for å imøtekomme minimale krav til å be om hjelp fra den norske regjeringen
 • for å kunne svare på din forespørsel;

Vern om din informasjon

Vi har nødvendige sikkerhetstiltak på plass for å hindre at personlig informasjon går tapt ved et uhell eller blir brukt eller åpnet på en uautorisert måte. Vi begrenser tilgang til personlig informasjon til de som har hensiktsmessig grunn til å vite om informasjonen. De som behandler informasjonen din, vil gjøre det på en autorisert måte og er underlagt taushetsplikt.

Vi vil bruke teknologiske og organisasjonsmessige tiltak for å verne om din informasjon

Vi har også prosedyrer på plass for å håndtere mistenkelige datasikkerhetsbrudd. Vi vil varsle deg og gjeldende regulatorer om mistenkte datasikkerhetsbrudd der vi er lovlig pålagt å gjøre det.

Vil vil bruke alle rimelige tiltak for å sikre dine personlige data. Ved å bruke denne nettsiden erkjenner du at bruk av internett ikke er helt sikkert og av denne grunn kan vi ikke garantere sikkerheten og integriteten av dine personlige data som er sendt fra deg eller til deg via internett. Hvis du har noen spesifikke bekymringer om din informasjon, vennligst kontakt oss ved å bruke informasjonen nedenfor.

Overføringer av din informasjon ut av EØS

Vi kommer aldri til å overføre din personlige informasjon ut av EØS.

Hvilke rettigheter har du?

Under personvernforordningen har du en rekke gratis rettigheter. I korte trekk inkluderer det rettigheten til:

rettferdig behandling av informasjon og åpenhet om hvordan vi bruker din personlige informasjon

 • tilgang til din personlige informasjon og til visse andre tilleggsinformasjoner som denne personvernserklæringen er laget for å adressere
 • å kreve at vi retter feil i informasjonen som vi har av deg
 • å kreve at personlig informasjon om deg i enkelte situasjoner blir slettet
 • å motta personlig informasjon om deg som du har gitt oss, på et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre dem til en tredjepart i enkelte situasjoner
 • å nekte til enhver tid prosesseringen av din personlige informasjon om deg til direkte markedsføring
 • å nekte for avgjørelser som blir tatt på automatisert vis og som gir juridiske virkninger og på lignende vis påvirker deg
 • å nekte i noen situasjoner for vår fortsettende prosessering av din personlige informasjon
 • ellers å begrense vår prosessering av din personlige informasjon under visse omstendigheter
 • å kreve kompensasjon for skader forårsaket av vårt brudd på databeskyttelseslover

For ytterligere informasjon om hver av de rettighetene, inkludert omstendighetene de gjelder, se www.datatilsynet.no

Datatilsynet er tilsynsførende myndighet i Norge.

Datatilsynet

Besøksadresse: Tollbugata 3, 0152 Oslo, Norge
Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, Norge

Norge er ikke EU-medlemsstat. Derimot er Datatilsynet bundet av Det Europeiske Databeskyttelsesrådets avgjørelser.

Hvis du ønsker å ta i bruk noen av disse rettighetene, vennligst:

 • send epost, ring eller skriv til oss
 • la oss få nok informasjon til å identifisere deg
 • gi oss beskjed om informasjonen som forespørselen gjelder

Endringer i personvernreglene

Denne personvernserklæringen ble publisert den 05.01.2019 og sist oppdatert den 18.03.2020.

Vi kan komme til å endre personvernreglene fra tid til annen. Du bør av og til sjekke disse personvernreglene for å sikre at du er oppmerksom på den nyeste versjonen som er gjeldende for hver gang du er på internettet. Vi vil forsøke å varsle brukere om endringer ved:

 • Kunngjøring på nettsidens personverninformasjonens side.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene eller informasjonen vi innehar om deg, vennligst kontakt oss ved: