Om Falun Gong

Falun Gong (også kjent som «Falun Dafa») er en forhistorisk kinesisk spirituell disiplin i den buddhistiske tradisjonen. Navnet uttales «Fah-loon Gong». Metoden består av moralske læresetninger, en meditasjons-øvelse og fire stående, rolige øvelser som virkelig er unike og en meget effektiv måte å forbedre helse og energinivå.

Kjernen i Falun Gong er verdiene Sannhet, Medfølelse og Toleranse (eller på kinesisk; Zhen 真 Shan 善 Ren 忍). Falun Dafa lærer at dette er universets mest fundamentale kvaliteter og er veiledende for dagliglivet og praksisen.

Ordene til Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Gong: «assimilering til universets høyeste kvaliteter – Zhen 真 Shan 善 Ren 忍 – er praksisens fundament. Praksisen er veiledet av disse gode prinsippene og er basert på selve lovene som ligger til grunn for utviklingen av kosmos.»

I 1999 hadde Falun Gong vokst til å bli den største og raskest voksende kultiveringsmetoden av sitt slag i kinesisk, om ikke verdens, historie. På bare syv år, siden sin introduksjon til offentligheten i 1992, ble det estimert å være 100 millioner mennesker som praktiserte Falun Gong.
I dag blir Falun Gong praktisert i mer enn 80 land rundt om i verden.